เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสพัลต์คอนกรีต (over Lay)บ้านปาเป้า โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ 10 พ.ย. 2564, 16:05 [ จำนวนคนเข้าดู 728 ]

Total visits to the site

0 0 0 0 7 6 7 6 4

Today

Total

25

The week

Total

384

This month

Total

2072

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]