เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (เผยแพร่ราคากลาง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 1 ต.เหมืองง่า เชื่อมบ้านชัยสถาน หมู่ที่ 10 ต.อุโมงค์ จ.ลำพูน)

วันที่ 8 ธ.ค. 2564, 11:31 [ จำนวนคนเข้าดู 518 ]

Total visits to the site

0 0 0 0 7 3 4 5 3

Today

Total

76

The week

Total

537

This month

Total

2167

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]