เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ตอนกรีต สายทางบ้านฮ่อมต้อ)

วันที่ 21 ม.ค. 2565, 10:44 [ จำนวนคนเข้าดู 780 ]

Total visits to the site

0 0 0 0 7 9 5 3 3

Today

Total

27

The week

Total

521

This month

Total

2115

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]