เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ได้ดำเนินการประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปวง เชื่อมบ้านปู)

วันที่ 29 เม.ย. 2565, 13:31 [ จำนวนคนเข้าดู 535 ]

Total visits to the site

0 0 0 0 7 9 5 3 9

Today

Total

33

The week

Total

527

This month

Total

2120

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]