เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ประกวดราคาก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายทุ่งโฮ่ง เชื่อมบ้านทุ่งเป็ด)

วันที่ 5 พ.ค. 2565, 13:30 [ จำนวนคนเข้าดู 624 ]

Total visits to the site

0 0 0 0 7 9 5 4 1

Today

Total

35

The week

Total

529

This month

Total

2122

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]