เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ลพ.ถ.๑๐๐๒๐ สายบ้านสันห้างเสือ - เวียงหนองล่อง)

วันที่ 10 มิ.ย. 2565, 14:27 [ จำนวนคนเข้าดู 458 ]

Total visits to the site

0 0 0 0 7 9 5 3 3

Today

Total

27

The week

Total

521

This month

Total

2115

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]