เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน)

วันที่ 16 มิ.ย. 2565, 13:11 [ จำนวนคนเข้าดู 472 ]

Total visits to the site

0 0 0 0 7 9 5 2 9

Today

Total

23

The week

Total

517

This month

Total

2111

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]