เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน (เพยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำทา บ้านทาร้องเรือ หมู่ที่ ๖ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน)

วันที่ 10 พ.ย. 2565, 14:05 [ จำนวนคนเข้าดู 993 ]

Total visits to the site

0 0 0 1 2 9 1 2 3

Today

Total

12

The week

Total

1115

This month

Total

4023

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]