เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน (ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ต่อกับเมรุเดิม หมู่ที่ ๗)

วันที่ 29 พ.ย. 2565, 14:15 [ จำนวนคนเข้าดู 1,143 ]

Total visits to the site

0 0 0 1 2 9 1 2 5

Today

Total

14

The week

Total

1109

This month

Total

4023

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]