เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: สำนักงานเทศบาลทาทุ่งหลวง (ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝายหนองยางไคล หมู่ที่ ๕ บ้านหนองยางฟ้า)

วันที่ 18 ม.ค. 2566, 13:29 [ จำนวนคนเข้าดู 286 ]

Total visits to the site

0 0 0 1 1 1 0 0 5

Today

Total

33

The week

Total

934

This month

Total

4268

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]