เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านไร่ เชื่อมบ้านสันมะนะ)

วันที่ 20 ม.ค. 2566, 09:37 [ จำนวนคนเข้าดู 276 ]

Total visits to the site

0 0 0 1 1 1 2 8 9

Today

Total

199

The week

Total

970

This month

Total

4102

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]