เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก (ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านกอเปา สายทางกอพร้าว-หนองซิว)

วันที่ 3 ก.พ. 2566, 09:45 [ จำนวนคนเข้าดู 743 ]

Total visits to the site

0 0 0 1 2 9 1 2 2

Today

Total

11

The week

Total

1114

This month

Total

4022

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]