เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน (ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้ บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง)

วันที่ 17 ก.พ. 2566, 09:49 [ จำนวนคนเข้าดู 874 ]

Total visits to the site

0 0 0 1 2 9 1 2 5

Today

Total

14

The week

Total

1100

This month

Total

4021

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]