เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายมิครประชา เชื่อมบ้านป่าหก)

วันที่ 27 ก.พ. 2566, 13:36 [ จำนวนคนเข้าดู 862 ]

Total visits to the site

0 0 0 1 2 9 1 2 5

Today

Total

14

The week

Total

1100

This month

Total

4021

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]