เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์เสริมคอนกรีต บ้านเหมืองลึกหมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

วันที่ 14 มี.ค. 2566, 11:10 [ จำนวนคนเข้าดู 416 ]

Total visits to the site

0 0 0 1 1 8 0 1 5

Today

Total

55

The week

Total

861

This month

Total

3212

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]