เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน (โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำริมห้วยแม่ขนาด หมู่ที่ ๘ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

วันที่ 15 มี.ค. 2566, 13:47 [ จำนวนคนเข้าดู 428 ]

Total visits to the site

0 0 0 1 1 8 0 1 6

Today

Total

56

The week

Total

859

This month

Total

3213

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]