เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: การประปาส่วนภูมิภาค ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

วันที่ 17 มี.ค. 2566, 14:04 [ จำนวนคนเข้าดู 616 ]

Total visits to the site

0 0 0 1 1 8 0 2 0

Today

Total

60

The week

Total

861

This month

Total

3215

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]