เลือกภาษา ::

วันจันทร์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายสันติธร ยิ้มละมัย

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสันติธร ยิ้มละมัย 07:30 น. ประธานพิธีเปิดกิจกรรม "เปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 " ประจำปี พ.ศ.2567 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่า ศึกษาธิการ 
09:30 น. ประธานพิธีเปิดโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 บ้านทุ่งโป่ง ม.5 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง ปค.
13:30 น. ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566 - 2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568- 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของจังหวัดลำพูน ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 สนจ./กยพ.
พิมพ์
***

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]