เลือกภาษา ::

วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายโยธิน ประสงค์ความดี

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายโยธิน ประสงค์ความดี 08:39 น. ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์พระตำหนักทรงเมืองพระแม่เจ้าจามเทวี และหล่อองค์รูปเหมือนพระแม่เจ้าจามเทวี หล่อองค์กู่หรือสถูปจำลอง โบราณสถานกู่ช้างลำพูน อำเภอเมืองลำพูน มูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้างลำพูน / การแต่งกาย ชุดผ้าพื้นเมือง
09:00 น. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ และให้กำลังใจอำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์เพื่อนใจโรงเรียนแม่ตืน อำเภอลี้ สสจ. / ผวจ.ลพ. มอบหมาย
11:00 น. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ และให้กำลังใจอำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์เพื่อนใจวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน อำเภอแม่ทา สสจ. / ผวจ.ลพ. มอบหมาย
14:00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดลำพูน ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 อนก.
พิมพ์
***

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]