เลือกภาษา ::

วันจันทร์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล 08:00 น. กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติร่วมกัน บริเวณลานหน้าเสาธง ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน สนจ./แต่งกาย : ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง ติดเข็มที่ระลึกฯ
13:30 น. ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ห้องประชุม 2 ชั้น 2B ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน แรงงาน
15:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายประกันตน และผู้แทนหน่วยงานภายนอก เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดลำพูน ห้องประชุม 2 ชั้น 2B ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ประกันสังคม
พิมพ์
***

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]