เลือกภาษา ::

วันจันทร์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายบุญส่ง ไชยมณี

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายบุญส่ง ไชยมณี 09:00 น. ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระดับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด และข้าราชการในส่วนกลางระดับชำนาญการพิเศษ) โรงแรมรอยัล ซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สป.มท. (แต่งกาย : ชุดผ้าไทย โทนสีเหลือง ประดับเข็ม)
พิมพ์
***

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]