เลือกภาษา ::

วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายสมาน กองแก้ว

ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสมาน กองแก้ว 08:39 น. ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์พระตำหนักทรงเมืองพระแม่เจ้าจามเทวี โบราณสถานกู่ช้างกู่ม้าลำพูน มูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้างลำพูน/แต่งกาย : ชุดพื้นเมือง
10:00 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดลำพูน เดือนพฤษภาคม 2567 ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ปภ./**
14:00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดลำพูน ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 สนจ.(อก.)/**
พิมพ์
***

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]