เลือกภาษา ::
ลำพูน ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 เม.ย. 2564, 12:21

ลำพูน ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เพื่อลดอุบัติเหตุด้านการจราจร และเป็นการป้องกันอาชญากรรมต่างๆ ที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลฯ
เย็นวันนี้(5 เมษายน 2564) ที่ บริเวณสามแยกสะพานท่านาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี โดยมี พ.ต.อ. อนุ เนินหาด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน มี หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าฝ่ายปกครอง อส. เครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี
พ.ต.อ. อนุ เนินหาด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายและมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ละปีมีประชาชนเป็นจำนวนมากเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร อุบัติเหตุ รวมทั้งมีปัญหาด้านอื่น ๆ เช่นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาด้านการท่องเที่ยว สถานบริการที่ผิดกฎหมาย ปัญหายาเสพติด พกพาอาวุธ เป็นต้น ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ ซึ่งรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้งดจัดงานเทศกาลวันสงกรานต์ขนาดใหญ่และการละเล่นสาดน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงได้จัดให้มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เพื่อลดอุบัติเหตุด้านการจราจร และเป็นการป้องกันอาชญากรรมต่างๆ ที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลฯ
ด้าน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมทุกภาคส่วน ที่ให้ความสำคัญ ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยความสำคัญของพิธีในวันนี้ เป็นความห่วงใยต่อสถานการณ์ความปลอดภัยและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมหลายรูปแบบซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ พี่น้องประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดลำพูน ดังนั้นจึงขอฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันผนึกกำลังในการป้องกันอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว อีกทั้งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในด้านต่างๆ ทั้งการระงับเหตุและช่วยเหลือประชาชน ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอย่างเต็มความสามารถ และรักษาความไม่ประมาทอยู่เสมอ.
ข่าวโดย นายอานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 เม.ย. 2564, 13:30

กองประกวดมิสแกรนด์ แถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดประกวดมิสแกรนด์ลำพูน และลำปาง 2021 เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 เม.ย. 2564, 13:25

วันที่(8 เมษายน 2564) ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รับมอบสิ่งของในการปฏิบัติงาน...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 เม.ย. 2564, 15:49

ชาวลำพูน ร่วมตกแต่งเมืองปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 เม.ย. 2564, 12:21

ลำพูน ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เพื่อลดอ...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 3 9 3 0 6

วันนี้

จำนวน

5

สัปดาห์นี้

จำนวน

262

เดือนนี้

จำนวน

1303

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]