เลือกภาษา ::
ผวจ.ลำพูน ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:00

                นายสันติธร ยิ้มละมัย ผวจ.ลำพูน เดินทางมาถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ม.15 บ้านน้ำบ่อเหลือง ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน(เขตท้องที่รับผิดชอบของ สภ.เหมืองจี้) เป็นสถานที่เลือกตั้งกลาง นอกเขตเลือกตั้ง ในวันนี้(07 พ.ค. 66) เวลา 08:00 น. คาดว่าจะมีประชาชนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ทยอยไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมสังเกตการณ์ และจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
                 สนง.คณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) ประจำ จ.ลำพูน ได้จัดทำสรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง และในเขตเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 07 พ.ค. 66 โดยเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 66 จนถึงวันที่ 09 เม.ย. 66 มีจำนวนผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้า จำนวนทั้งสิ้น 13,052 คน แยกเป็นนอกเขตเลือกตั้ง ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 12,999 คน ลงทะเบียนทางสำนักงานทะเบียน(สนท.) จำนวน 34 คน ในเขตเลือกตั้ง ลงทะเบียนทาง สนท.จำนวน 19 คน

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 14 มิ.ย. 2567, 15:22

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชก...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 13 มิ.ย. 2567, 13:33

              วันนี้ 13 มิ.ย. 67 เวลา 09.30 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจัง...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 13 มิ.ย. 2567, 10:17

                วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 มิ.ย. 2567, 10:15

                วันนี้ 12 มิ.ย. 2567 เวลา 14.30 น. ที่ องค์การตลาดกระทรวงมห...

อ่านต่อ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]