เลือกภาษา ::

เกี่ยวกับจังหวัด

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์

ตำแหน่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
15 พ.ย. 2564 ถึง ปัจจุบัน

รายละเอียด

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดลำพูน   ถนนอินทยงยศ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน   51000    

เบอร์โทรศัพท์   :  053-512363 

อีเมล : [email protected]  

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 8 2 4 6 3

วันนี้

จำนวน

9

สัปดาห์นี้

จำนวน

516

เดือนนี้

จำนวน

2516

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]