เลือกภาษา ::
หน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัดลำพูน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  PDF   /  E-Book

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]