เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มนำร่อง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 8 ม.ค. 2563, 10:19

วันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ หอประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน  นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มนำร่อง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยมีนายอภิชาต เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลบ้านกลาง  กล่าวรายงาน  มีจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลบ้านกลาง เข้าร่วม 100 คน

จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯที่กำหนด พร้อมทั้งได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพและความพร้อมจังหวัดละ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำร่องในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ   โดยได้คัดเลือกเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำร่อง ในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ในครั้งนี้

สำหรับ จิตอาสาภัยพิบัติ จะดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งเป็นการเฝ้าตรวจ และเตรียมการรองรับภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:35

                วันนี้ (3 ธันวาคม 2564 )ที่ อาคารส่งเสริมและฝึกอบรม ศูนย์ขยายพัน...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:28

                วันที่ (3 ธันวาคม 2564) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงย...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:26

                วันนี้ (4 ธันวาคม 2564) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรร...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:23

               วันนี้ ( 4 ธันวาคม 2564 ) ที่บ้านแวนนาริน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวั...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 5 7 9 9 9

วันนี้

จำนวน

10

สัปดาห์นี้

จำนวน

639

เดือนนี้

จำนวน

2969

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]