เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มนำร่อง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 8 ม.ค. 2563, 10:19

วันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ หอประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน  นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มนำร่อง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยมีนายอภิชาต เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลบ้านกลาง  กล่าวรายงาน  มีจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลบ้านกลาง เข้าร่วม 100 คน

จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯที่กำหนด พร้อมทั้งได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพและความพร้อมจังหวัดละ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำร่องในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ   โดยได้คัดเลือกเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำร่อง ในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ในครั้งนี้

สำหรับ จิตอาสาภัยพิบัติ จะดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งเป็นการเฝ้าตรวจ และเตรียมการรองรับภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:52

                วันนี้(28 กรกฎาคม 2565) ณ บ้านเลขที่ 144/4 หมู่ที่ 12 ตำบลมะเขือ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:54

                วันนี้(28 กรกฎาคม 2565) ณ บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 9 ตำบลประตูป่า อ...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:55

             วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ ท่าน้ำวัดบุปผาราม (สบปะ) ตำบลริมปิง  อำ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:44

               วันนี้( 28 กรกฎาคม 2565) ที่ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ตำบลเหมืองง่า อำ...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 7 9 3 9 4

วันนี้

จำนวน

114

สัปดาห์นี้

จำนวน

399

เดือนนี้

จำนวน

1989

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]