เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 15 ม.ค. 2563, 11:43

วันที่ 13 มกราคม 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูน (กรอ.จังหวัดลำพูน) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนา การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ และการสร้างความร่วมมือในมิติต่างๆ ซึ่งดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ได้กำหนดไว้

สำหรับวาระที่สำคัญในที่ประชุมประกอบด้วย เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดรถไฟ (แยกป่าสัก) โดยแขวงทางหลวงลำพูน , เรื่อง ความคืบหน้างานถนนผังเมือง ง.2 โดยแขวงทางหลวงลำพูน , เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองลำพูน โดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน, เรื่องความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสัญญาณโทรศัพท์ในสถานที่ท่องเที่ยวทุรกันดาร เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยสำนักงานบริการลูกค้า กสท ลำพูน, เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินการคลังจังหวัดลำพูน โดยสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน, เรื่องรายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน, เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการลำพูนเมืองอุตสาหกรรม โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน, และเรื่องความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2 โดย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย/สำนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:52

                วันนี้(28 กรกฎาคม 2565) ณ บ้านเลขที่ 144/4 หมู่ที่ 12 ตำบลมะเขือ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:54

                วันนี้(28 กรกฎาคม 2565) ณ บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 9 ตำบลประตูป่า อ...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:55

             วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ ท่าน้ำวัดบุปผาราม (สบปะ) ตำบลริมปิง  อำ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:44

               วันนี้( 28 กรกฎาคม 2565) ที่ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ตำบลเหมืองง่า อำ...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 7 9 3 9 4

วันนี้

จำนวน

114

สัปดาห์นี้

จำนวน

399

เดือนนี้

จำนวน

1989

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]