เลือกภาษา ::
พ่อเมืองลำพูน นำข้าราชการและประชาชน เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 14 ธ.ค. 2563, 13:47

         เช้าวันนี้(14 ธันวาคม 2563) ที่ วัดบ้านตอง ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี พระครูวิสิฐปัญญากร (พยุงศักดิ์ ปญฺญาภรโณ) รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดบ้านตอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  มี  นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน เยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ

         ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เผยว่า จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมให้ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ในวันธรรมสวนะ(วันพระ) นำหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาไปพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้ง เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559- 2564) ที่ส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ครอบคลุมทุกมิติพื้นที่

         ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทางจังหวัดลำพูนจึงต้องให้ผู้ที่มาร่วมโครงการปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับ ศาสนสถานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารสุข และกรมรวงวัฒนธรรม อย่างเคร่งคัด          

         สำหรับ วัดบ้านตอง มี พระครูวิสิฐปัญญากร (พยุงศักดิ์ ปญฺญาภรโณ) รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นเจ้าอาวาสตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวเมืองลำพูน ห่างจากตัวเมือง 1,200 เมตร อยู่ในตำบลเวียงยอง หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประชาชนทั่วไปจึงเรียกว่า วัดแม่สารบ้านตอง เพราะถือสาเหตุที่ว่า วัดบ้านตอง และหมู่บ้านตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสารนั่นเอง ประชาชนจึงเรียกแม่น้ำและบ้านเข้ารวมกันเป็น เป็นแม่สารบ้านตอง หรือวัดแม่สารบ้านตอง ราษฎรในหมู่บ้านนี้มีอาชีพทำนา เป็นช่างก่อสร้าง และผู้หญิงก็มีอาชีพทอผ้า มีประเพณีและวัฒนธรรมแบบพื้นบ้านทุกประการ.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 2 9 4 7 7

วันนี้

จำนวน

83

สัปดาห์นี้

จำนวน

1211

เดือนนี้

จำนวน

4274

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]