เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน จัดงานวันดินโลก ประจำปี 2563 “รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน”
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 14 ธ.ค. 2563, 14:59

จังหวัดลำพูน โดยสถานีพัฒนาที่ดินลำพูน กรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม (World Soil Day) ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน : Keep soil alive, protect soil biodiversity”

         วันนี้ ( 14 ธันวาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิด งานวันดินโลก 5 ธันวาคม (World Soil Day) ประจำปี 2563 ณ บ้านหนองสมณะ หมู่ 2 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เพื่อสดุดีและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับดินและน้ำ ซึ่งเป็นรากฐานของการเกษตร

โดยมีนางสุพัตรา บุรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำพูน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2563 มีหมอดินอาสา นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ หน่วยงานภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายต่างๆ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมทั้งเปิดงานรณรงค์ไถกลบพืชปุ๋ยสดด้วย

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการของหน่วยงานราชการ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์จากโครงการพัฒนาที่สูงแบบโครงการหลวง รวมทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ด้านการพัฒนาที่ดิน และตระหนักถึงความสำคัญของการที่ต้องร่วมกัน อนุรักษ์ทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 ธ.ค. 2564, 20:08

               วันที่(12 ธันวาคม 2564) ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 11:38

                วันนี้ ( 7 ธันวาคม 2564 ) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:35

                วันนี้ (3 ธันวาคม 2564 )ที่ อาคารส่งเสริมและฝึกอบรม ศูนย์ขยายพัน...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:28

                วันที่ (3 ธันวาคม 2564) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงย...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 6 2 8 1 7

วันนี้

จำนวน

228

สัปดาห์นี้

จำนวน

2315

เดือนนี้

จำนวน

3595

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]