เลือกภาษา ::
มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ให้กับเด็กพิการ บุคคลออทิสติก ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 4 ก.ย. 2566, 11:30

        วันนี้ (4 กันยายน 2566) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายมงคล สุวรรณะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน นางศรีเนตร สมเปาจี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

พิธีมอบทุนดังกล่าวจัดขึ้น ด้วยพระเมตตา ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงห่วงใยต่อเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ทางสังคม จึงทรงมีพระกรุณาธิคุณ ประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเยาวชนพิการ โดยในปีการศึกษา 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนได้รับทุนจำนวน 103 ทุน มูลค่า 515,000 บาท ได้พิจารณาจัดสรรให้กับเด็กพิการประเภทต่างๆ ประกอบด้วย บุคคลออทิสติก จำนวน 46 คน บุคคลพิการซ้อน จำนวน 19 คน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 18 คน บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ จำนวน 14 คน และบุคคลที่มีความบกพร่องด้านอื่น ๆ จำนวน 6 คน เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามพระประสงค์ขององค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม คือ พัฒนาศักยภาพของลูกๆ ในด้านการศึกษา และพัฒนาศักยภาพอื่น ตามความต้องการจำเป็นพิเศษของลูกๆ แต่ละคน และขอให้มีกำลังใจ มีความอดทน มุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลาน เพื่อให้พวกเขามีศักยภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 2 9 5 4 5

วันนี้

จำนวน

65

สัปดาห์นี้

จำนวน

1230

เดือนนี้

จำนวน

4305

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]