เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด จำนวน 12 ราย เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของมูลนิธิฯในการช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด จำนวน 12 ราย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมพิธี
     ปลัดจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการฝ่ายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนที่มูลนิธิให้การสนับสนุนผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ อาสาสมัครมูลนิธิ เจ้าหน้าที่มูลนิธิ เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี วันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566
     จังหวัดลำพูน โดยผู้วาราชการจังหวัดลำพูน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มเครื่องหมายประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัด และเป็นผู้แทนรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เพื่อมอบให้แก่กรรมการมูลนิธิฯ จำนวน 12 ราย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับมอบเข็มเครื่องหมาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในสถานที่เหมาะสม
     ทั้งนี้ กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดลำพูน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูน.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 2 9 5 4 6

วันนี้

จำนวน

66

สัปดาห์นี้

จำนวน

1229

เดือนนี้

จำนวน

4306

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]