เลือกภาษา ::
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบสิ่งของในการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 8 เม.ย. 2564, 13:25

วันที่(8 เมษายน 2564) ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รับมอบสิ่งของในการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน เพื่อส่งมอบให้แก่ จุดตรวจหลัก จุดบริการ และด่านชุมชน นำโดย นายสุธิพงค์ ชายป่า ผู้จัดการศูนย์กระจานสินค้าภูมิภาคลำพูน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจจำกัด(มหาชน) เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายชาคร ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ร่วมรับมอบ
นายสุธิพงค์ ชายป่า ผู้จัดการศูนย์กระจานสินค้าภูมิภาคลำพูน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจจำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อย่างมีความสุข และปลอดภัย ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 และกำหนดให้มีการตั้งจุดตรวจหลัก จุดบริการ และด่านชุมชน ของอำเภอ ในระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 - 16 เมษายน 2564 รวม 7 วัน บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จึงขอสนับสนุนสิ่งของในการตั้งจุดตรวจหลัก จุดบริการ และด่านชุมชน ประกอบด้วย 1. น้ำดื่ม จำนวน 70 โหล 2. เสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน 100 ตัว และ 3. กระบองไฟ จำนวน 20 อัน.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 14 มิ.ย. 2564, 14:56

???ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมกับหลายหน่วยงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความร่มรื่นภายในศูนย์รา...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 มิ.ย. 2564, 14:55

???เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้ชื่อ “U DOES GOOD” บร...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 มิ.ย. 2564, 14:52

????จังหวัดลำพูน เปิดบริการจุดคัดกรอง COVID-19 สำหรับคนขับรถตู้รับส่งนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในวันที่...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 มิ.ย. 2564, 14:50

?? จังหวัดลำพูน “ไม่มีการเลื่อนหรืองดฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชน ทุกคนยังสามารถเข้ามารับการฉีดวัคซีนตามกำหนดกา...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 4 1 4 9 2

วันนี้

จำนวน

83

สัปดาห์นี้

จำนวน

397

เดือนนี้

จำนวน

1611

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]