เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หารือข้อราชการ ร่วมกับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อน และพัฒนาด้านการเกษตรของจังหวัด ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่ความยั่งยืน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 9 ธ.ค. 2565, 19:32

               วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ ได้เข้าพบ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน
               ทั้งนี้ ได้ร่วมหารือถึงแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลำพูน ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการแก้ไขปัญหาผลผลิตการเกษตรของเกษตรในพื้นที่จังหวัดลำพูน รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำ ประกอบด้วย การแก้ไขฝายวังผาง (บ้านวังหมุ้น) ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง เพื่อกำหนดแนวทางในการซ่อมแซมบำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากอุทกภัย และติดตามการก่อสร้างฝายเหมืองจี้ (บ้านดอยแต) ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง ในการบริหารจัดการน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างเหมาะสม ต่อไป

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 2 9 4 7 7

วันนี้

จำนวน

83

สัปดาห์นี้

จำนวน

1211

เดือนนี้

จำนวน

4271

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]