เลือกภาษา ::
ลำพูน KICK OFF NO FOAM ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร ขับเคลื่อนนโยบาย ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม มุ่งลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 13 ก.พ. 2566, 18:15

                วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 13.30 น. ที่กาดลำพูนจุตจักรลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร (No Foam) เพื่อต่อยอดโครงการลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนร่วมกิจกรรม

                  นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ ลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีการจัดการขยะอย่างครบวงจร มีการดูแลบ้านเมืองให้สะอาด สวยงาม ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชน ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อต่อยอดโครงการลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)

                 ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนได้ประกาศเป็นจังหวัดสะอาด ในปี 2560 และในปี 2561 จังหวัดลำพูนประกาศ เป็นจังหวัดปราศจากโฟม ( No Foam ) แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งการขับเคลื่อนแนวทาง “จังหวัดลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม" จะมีการดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐ ประกอบด้วย การรณรงค์ สร้างจิตสำนึก กำหนดกติกา/มาตรการ กลไกในระดับต่างๆ เชิญชวนหน่วยงานของรัฐ โรงเรียน ร้านค้า สถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการ/สรุปเป้าหมาย และทำบันทึกข้อตกลง Kick off, สนับสนุนวัสดุ ภาชนะ ทดแทนโฟม เพื่อสร้างแรงจูงใจ, ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ต้นแบบ/ ศูนย์เรียนรู้เพื่อลดปริมาณขยะ ตรวจติดตามประเมินผล มอบรางวัล และประกาศเป็นพื้นที่สะอาดปราศจากโฟม

                 โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบป้ายรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร (No Foam) ให้กับสถานประกอบบการ ร้านค้าที่เข้าร่วมกิจรรมรณรงค์ดังกล่าว จากนั้นได้เดินเยี่ยมชม แผงตลาดที่ใช้วัสดุอื่นทดแทนการใช้โฟม ในการบรรจุอาการจำหน่าย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมกันลด ละ เลิกการใช้โฟม ได้อย่างจริงจัง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดจำนวนขยะแล้ว ยังสามารถบรรลุเป้าหมายให้จังหวัดลำพูน ยังคงเป็นจังหวัดปลอดโฟมได้อย่างแท้จริง

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:04

                วันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) เวลา 08.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:03

                จากเหตุการณ์ พายุฤดูร้อน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่า...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:02

                วันนี้ (8 พฤษภาคม 2566) ณ อาคารธรรมศาลา (ศาลาศรีจำปา) วัดพระธาตุ...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:00

                นายสันติธร ยิ้มละมัย ผวจ.ลำพูน เดินทางมาถึง องค์การบริหารส่วนจัง...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 1 8 0 1 3

วันนี้

จำนวน

53

สัปดาห์นี้

จำนวน

859

เดือนนี้

จำนวน

3211

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]