เลือกภาษา ::
สตรีลำพูนรวมพลังสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและการย้อมผ้าสีธรรมชาติ
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 22 ก.พ. 2566, 20:00

"สตรีลำพูนรวมพลังสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและการย้อมผ้าสีธรรมชาติ" รณรงค์ให้สตรีสวมใส่ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่นในทุกโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 36 พรรษา สนองแนวพระราโชบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เพื่อให้สตรีมีความรู้เรื่องอัตลักษณ์ผ้าไทย และวิวัฒนาการของผ้าลำพูน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะภูมิปัญญาการทอผ้า รณรงค์ให้สตรีสวมใส่ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่นในทุกโอกาส การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความภาคภูมิใจในความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นและประเทศชาติ นำพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญามาปรับใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดลำพูน บูรณาการร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำพูน และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวขึ้นอบรมให้ความรู้เรื่อง อัตลักษณ์ผ้าไทย, การพัฒนาการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ, การย้อมสีธรรมชาติ, เวทีเสวนาเรื่อง วิวัฒนาการผ้าลำพูน, การจัดนิทรรศการผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ผ้าอัตลักษณ์อำเภอของทั้ง 8 อำเภอ, การแสดงแบบผ้าอัตลักษณ์ลำพูนและผ้าย้อมสีธรรมชาติ.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:04

                วันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) เวลา 08.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:03

                จากเหตุการณ์ พายุฤดูร้อน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่า...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:02

                วันนี้ (8 พฤษภาคม 2566) ณ อาคารธรรมศาลา (ศาลาศรีจำปา) วัดพระธาตุ...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:00

                นายสันติธร ยิ้มละมัย ผวจ.ลำพูน เดินทางมาถึง องค์การบริหารส่วนจัง...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 1 8 0 1 7

วันนี้

จำนวน

57

สัปดาห์นี้

จำนวน

860

เดือนนี้

จำนวน

3214

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]