เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: กรมการข้าวได้เปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งไปรษณีย์

วันที่ 29 ธ.ค. 2563, 10:02

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 5 1 3 4 3

วันนี้

จำนวน

43

สัปดาห์นี้

จำนวน

4083

เดือนนี้

จำนวน

4992

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]