เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลกรในสังกัดเข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์

วันที่ 19 เม.ย. 2564, 15:53

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 4 6 7 2 1

วันนี้

จำนวน

2

สัปดาห์นี้

จำนวน

329

เดือนนี้

จำนวน

1667

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]