เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ว่าขอเปลี่ยนสถานที่จัดส่งเอกสาร

วันที่ 26 เม.ย. 2564, 15:06

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 4 6 4 6 3

วันนี้

จำนวน

23

สัปดาห์นี้

จำนวน

474

เดือนนี้

จำนวน

1782

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]