เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: การดำเนินงานตลาดนัดข้าวเปลือก

วันที่ 3 พ.ย. 2564, 15:11

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 7 3 4 5 8

วันนี้

จำนวน

81

สัปดาห์นี้

จำนวน

528

เดือนนี้

จำนวน

2169

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]