เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง แก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์ล่อลวงประชาชน

วันที่ 2 มิ.ย. 2565, 14:35

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 2 9 1 2 2

วันนี้

จำนวน

11

สัปดาห์นี้

จำนวน

1114

เดือนนี้

จำนวน

4022

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]