เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 22

วันที่ 11 ก.ค. 2565, 14:09

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 4 6 6 7 1

วันนี้

จำนวน

151

สัปดาห์นี้

จำนวน

2219

เดือนนี้

จำนวน

13461

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]