เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ประชาสัมพันธ์และส่งผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๙

วันที่ 13 ก.ย. 2565, 14:25

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 8 2 4 9 8

วันนี้

จำนวน

44

สัปดาห์นี้

จำนวน

485

เดือนนี้

จำนวน

2524

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]