เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต รุ่นที่ ๔)

วันที่ 18 ต.ค. 2565, 10:03

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]