เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: การเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงสาธารณรัฐคาซัคสถาน

วันที่ 23 ม.ค. 2566, 10:38

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 4 7 5 0 6

วันนี้

จำนวน

45

สัปดาห์นี้

จำนวน

1720

เดือนนี้

จำนวน

13774

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]