เลือกภาษา ::

วันพฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายสันติธร ยิ้มละมัย

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสันติธร ยิ้มละมัย 09:30 น. ประธานพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7/2567"  สนามกีฬาข้างเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ม.3 ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน ปค. (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย /ชุดสุภาพ)
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2567 ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 วธ.
พิมพ์
***

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]