เลือกภาษา ::

วันพฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายบุญส่ง ไชยมณี

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายบุญส่ง ไชยมณี 09:30 น. พิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ครั้งที่ 7/2567 บริเวณสนามกีฬาข้างเทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน ปค.
10:00 น. ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7/2567 ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ชั้น 3 สนจ.
พิมพ์
***

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]