เลือกภาษา ::

วีดีทัศน์จังหวัดลำพูน

วันที่ 24 ธ.ค. 2563, 11:06

ลำพูน เมืองแห่งวิถีชีวิตยั่งยืน

ดูวีดีโอ

วันที่ 19 ก.ย. 2563, 10:38

เที่ยวอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน

ดูวีดีโอ

วันที่ 19 ก.ย. 2563, 10:38

งานโคมแสนดวงจังหวัดลำพูน

ดูวีดีโอ

วันที่ 16 ส.ค. 2563, 14:51

มหัศจรรย์ลำพูน อำเภอทุ่งหัวช้าง

ดูวีดีโอ

วันที่ 1 ก.ค. 2563, 13:53

มหัศจรรย์ลำพูน ประเพณีสลากย้อม

ดูวีดีโอ

วันที่ 23 มิ.ย. 2563, 11:59

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน ผลิตภัณฑ์ลำไย

ดูวีดีโอ

วันที่ 8 พ.ค. 2563, 18:20

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองล่อง

ดูวีดีโอ

วันที่ 12 มี.ค. 2563, 18:18

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อ.เมือง

ดูวีดีโอ

วันที่ 26 พ.ค. 2563, 10:25

ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา

ดูวีดีโอ

วันที่ 26 พ.ค. 2563, 10:24

ชีวิตวิถีใหม่ ชุดที่ 1 โลกใหม่

ดูวีดีโอ

วันที่ 13 เม.ย. 2563, 18:21

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อ.ลี้

ดูวีดีโอ

วันที่ 14 ก.พ. 2563, 16:00

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ดูวีดีโอ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 5 1 3 4 4

วันนี้

จำนวน

44

สัปดาห์นี้

จำนวน

4074

เดือนนี้

จำนวน

4989

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]