เลือกภาษา ::

旅游景点 :: 雅玛黛维女王寺

雅玛黛维女王寺
南奔直辖县 วันที่ 23 ม.ค. 2562, 17:33

历史:雅玛黛维女王寺或者以前叫 “古库特寺”  缔造于雅玛黛维女王 哈里蓬猜王国的第一女王 在佛历13世纪 这座寺庙是雅玛黛维女王退位的时候在这里剃度实践佛教教直到佛历1276年然后驾崩。当她92岁 雅玛黛维女王寺也草莽 直到佛历1924年Som Ded Phra Chao Bo Rom Ma Wong Ther Krom  Phra ya Damrong Rachanuphab遊幸北方 来观察这座寺庙 所以分神新名 “雅玛黛维女王寺”。 雅玛黛维女王寺里面有两个重要的历史佛塔 是苏万纳张科德佛塔 创造于雅玛黛维女王的王子 是一个方形的红土佛塔形状叠加按降序排列以至于5层 每层都有评定佛祖站立 60尊 佛塔的形状像七层塔在博洛尼亚市 斯里兰卡 佛塔里面有雅玛黛维女王的骨灰 而且因为佛塔的顶部后来断裂了 所以起源名称 “古库”  还有一座佛塔是拉塔纳佛塔八角形 创造于Phraya Sapphrasit在佛历17世纪 有古巴洗威猜站位在4个方向 而且也是古巴洗威猜火葬的地方

 

 

特点:苏万纳张科德佛塔里面有雅玛黛维女王的骨头灰 拉塔纳佛塔八角形有古巴洗威猜站位在4个方向

地址:城内镇 南奔区 南奔府

旅游地图

按县分的旅游景点

推荐的旅游景点

南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔府的住宿
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]