เลือกภาษา ::

旅游景点 :: 大象和马墓地

大象和马墓地
南奔直辖县 วันที่ 23 ม.ค. 2562, 17:34

历史:大象墓地或者大象教父墓地 那个南奔人用的口语  神圣地方在里面有大象王遗骸 雅玛黛维女王雄伟的大象 哈里蓬猜王国的第一女王 叫 “Pu Kum Nga Khiew” 神话故事说具有特异功能力量的大象 发动战争的时候只大象面对敌人会导致敌人减弱和如果大象的象牙指向任何方向 将是一场灾难 他的特点是黑暗的大象有象牙绿色 后来Pu Kum Nga Khiew去死亡 雅玛黛维女王分神创造佛塔盖上以象牙的尖端指向天空 是一座特殊的佛塔像圆锥形做于高砖和佛塔的顶部没有尖部不像典型的佛塔。

 

马墓地位于大象墓后方 信仰是里面有Phra Chao  Mahantayot的马遗骸 他是雅玛黛维女王的王子,在大象和马墓地前区也是放松的好地方 对于任何想要吉祥如意的人备忘来这里 还有不会错过的是通过大象王的肚子 当于获得胜利的祝福关于工作,学习和生活。

 

 

地址:城内镇 南奔区 南奔府

旅游地图

按县分的旅游景点

推荐的旅游景点

南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔府的住宿
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]